هفته نامه 33-97

سلاممم و صد سلامممم

یک هفته تعطیلانه دیگه هم گذشت. تعطیلانه بود چون چهارشنبه رو هم تعطیل بودیم و حسابی استراحت کردیم.

جناب هم خوبه و به رتق و فتق امورش مشغوله. همچنان هر از گاهی فراموشیهای خاص خودش رو داره که البته خودش رفع و رجوعش می کنه. ضمنا گویا امتحان فارسی و نگارش گرفتند که جناب فکر کنم 17.5 شدند.

کلاسها هم تقریبا این هفته نصف و نیمه برگزار شدند. ویولن که تعطیل شد چون آقای قضاتی کنسرت داشتند. زبان که روز چهارشنبه به تعطیلی خورد. نقاشی هم پنج شنبه تعطیل بود. موند کلاس دو که قرار بود 5 شنبه تعطیل باشه که جناب با هماهنگی مربی جلسه دومشون رو انداختند سه شنبه و تو این هوای سرد و بارون دوباره ما رو کشوند پیست. ولی خوبیش این بود که خلوت بود و وروجک حسابی خوش گذروند.

چهارشنبه رو که پسرکم به مهمونداری گذروند. امیرپارسا مهمونش بود. به خاطر همین صبح ساعت 9 از خواب بیدار شد و یه راست رفت سر تکالیفش. حدود ساعت 12 تا 7 غروب با هم کلی بازی کردند و خوش گذروندند. بعد هم برای بار 1000 ام خجالت نکش و لالا. 

پنج شنبه رو هم تو خونه و به انجام تکالیف گذروندیم. تا غروب که طبق معمول خونه مامانی بودیم و پسرخاله ها و دخترخاله با هم خوش گذروندند.

جمعه هم به تکلیف، بازی، استراحت، میزبانی پسرخاله خوشگله گذشت تا امروز که اماده شدیم برای یه هفته جدید.  


/ 0 نظر / 18 بازدید