بردیا شیطونک مامان و بابا

برای تو که شیرین ترین بهانه زندگیم شدی

118
ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

ببین پسر کوچولوی مامان چقدر ماهره در تلفن صحبت کردن ، اگر 118 نیروی جدید خواست بگید حتماً با وروجک من تماس بگیرن