بردیا شیطونک مامان و بابا

برای تو که شیرین ترین بهانه زندگیم شدی

تعطیلات آخر هفته
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

 عصر پنج شنبه بازهم با وانیا توپولی و خاله مژگان رفتیم پارک شریعتی . بگذریم که بردیا فقط سرسره بازی کرد و وانیا هم از تاب جدا نشد ، اما هر دو وروجک کلی کیف کردند ببینید :

 

وروجک مامان

وانیا توپولی

مکالمه من و بردیا قبل از صرف غذا: من : بردیا پلو می خوری؟ بردیا : آری آری . من : ماست می خوری ؟ بردیا : آری آری . من : آبَ می خوری ؟ بردیا : آری آری . من : شربت می خوری ؟ بردیا : آری آری . اینارو گفتم که بگم دیروز بعد ازظهر که بردیا از خواب بیدار شده بود به آقا فیله می گفت : پو خودی؟ ماست خودی؟ آبَ خودی ؟ شَبَت خودی ؟