بردیا شیطونک مامان و بابا

برای تو که شیرین ترین بهانه زندگیم شدی

معرفی
ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ آذر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
 
یک بردیا
شیطون ، خوش اخلاق ، خنده رو ، با هوش ، کنجکاو و تا دلتون بخواه مقلد هر صدایی که می شنوه
عاشق مامانیشه و اگه یک روز نبینتش مریض می شه
وقتی میره پارک به ندرت وسیله ای سوار میشه و مدام بالای سر همه بچه ها میره ببینه بچه ها دارن خوب بازی می کنن ووسائل پارک همه سالمند
صبحها که از خواب بیدار می شه بره خونه مامانی اول از همه میره جلوی میز توالت و تیس تیس میزنه
چهارشنبه هفته پیش با شنیدن کلمه سیزده از تلویزیون یکساعت داشت می خندید و مرتب هم تکرار می کرد دیزده
 
 
 
 
 
 اینم وانیا خانم دختر خاله بردیا