بردیا شیطونک مامان و بابا

برای تو که شیرین ترین بهانه زندگیم شدی

خرابکاری 3
ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

از خرابکاری امروز وروجک بگم که از جلوی میز توالت شیشه استن رو برداشت تندی همشو خالی کرد رو فرش . غروب هم که فرخنده خانم خواست بره خونه (اومده بود خونه رو تمیز کنه ) دنبالش گریه می کرد و روفت شلوار بپوشه که باهاش بره