بردیا شیطونک مامان و بابا

برای تو که شیرین ترین بهانه زندگیم شدی

یک اتفاق بد
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

دیروز بردیا ورورجک از غیبت ۳۰ ثانیه ای من و سرگرمی بابا افشین سوء استفاده کرد و بدو بدو رفت سراغ شیر کتری و اونو باز کرد و مچ دستش جیز شد