بردیا شیطونک مامان و بابا

برای تو که شیرین ترین بهانه زندگیم شدی

آب بازی
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

بردیا ورورجک عاشق آب و آبازیه . دیشب لیوان آبشو ازم گرفت منم رفت آشپزخونه دنبال کارام یه وقت دیدم بردیا هر چند ثانیه یک بار میگه هیییییین اومدم دیدم آب تو لیوانو خالی کرده رو سرش